Hiển thị tất cả 11 kết quả

Ca Đong Định Lượng

Không thể kiểm soát được hao hụt trong quá trình pha chế là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những cửa hàng không có quy trình xuất nhập tồn bài bản, không có công thức định lượng chính xác, không đào tạo nhân viên bar pha chế bài bản và đôi khi là không đầy đủ trang thiết bị cho nhân viên bar làm việc.

Vì vậy để có thể tiết kiệm và tránh việc hao hụt trong quá trình pha chế, hãy trang bị đầy đủ cho bộ phận Bar, pha chế những dụng cụ đong và định lượng của chúng tôi để quản lý nguyên vật liệu chính xác hơn.