Trung Quốc 2009: Trà sữa trân châu hay “trà sữa polymer”