Dalat Tourist Information Center

Dalat Tourist Information Center

Dalat Trip 01 Hoa Binh Area

Address: 01 Hoa Binh Area (Movie Theater), Ward 1, Dalat City

Phone number: 0263 3516888 – Fax: 0263 3555 769

Email: contact@dalattrip.com – Website:  www.dalattrip.com

Trung tâm thông tin du lịch thành phố Đà Lạt – Dalat Trip 01 Khu Hòa Bình

Địa chỉ: số 01 Khu Hòa Bình (rạp phim) , phường 1, Tp. Đà Lạt.

Điện thoại: 0263 3516888  –  Fax: 0263 3555 769

Email: contact@dalattrip.com  –  Website: www.dalattrip.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *