Sinh Tố Golden Farm Nha Đam (Aloe Vera) – Chai 1L

95.000

<table class=”table_attribute”>
<tbody>
<tr>
<th>Đơn vị tính:</th>
<td>Chai</td>
</tr>
<tr>
<th>Trọng lượng:</th>
<td></td>
</tr>
<tr>
<th>Thể tích:</th>
<td>1L</td>
</tr>
<tr>
<th>Xuất xứ:</th>
<td>Việt Nam</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Danh mục: