LÃ TUẤN MINH

Lã Tuấn Minh

Thông tin cá nhân

  • Họ & tên: Lã Tuấn Minh
  • Tên khác: La Tuan Minh
  • Ngày sinh: 15/03/1987
  • Vai trò: CEO Abar 
  • Email: minhlt@abar.vn
  • FollowFacebook 
  • Twitter
  • Instagram 

Mục tiêu

  • Xây dựng một nhóm công ty đẳng cấp thế giới, trường tồn, một đế chế, một biểu tượng của những giấc mơ thể hiện linh hồn dân tộc Việt

  • Giúp cho những sản phẩm/dịch vụ tuyệt vời đến được tay của nhiều người trên thế giới

  • Trở thành một biểu tượng của khả năng, lãnh đạo ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới