Bột trà sữa – Nguyên nhân khiến ly trà sữa ngoài quán ngon hơn nhà làm